Heatfysio Oy

Erikoisosaamistamme on vauvojen ja pienten lasten fysioterapia sekä KELA:n kautta toteutettava vaikeavammaisten lasten ja nuorten kuntoutus.

Lasten kanssa fysioterapia toteutuu tiiviissä yhteistyössä kodin, päiväkodin sekä muiden lapselle tärkeiden tahojen kanssa. Hoidon suunnittelussa otetaan tarkoin huomioon jokaisen lapsen ja nuoren yksilölliset tarpeet.

Laadimme yksilöllisesti fysioterapiasuunnitelman sisältäen tehokkaat, tarkoituksenmukaiset ja oikealla tavalla kuormittavat harjoitteluohjelmat. Kuntoutumisen edistyessä menetelmät muuntuvat aktiivisemmaksi ja toiminnallisemmaksi. Käytettäviä menetelmiä ovat mm. terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä ohjaus ja neuvonta.

Leikin ja iloisen tekemisen avulla lasta tai nuorta tuetaan harjoittelemaan itsenäisesti ja ottamaan omat voimavarat käyttöön yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Heatfysio huolehtii hyvinvoinnistasi