Linkit ja kirjallisuutta

Linkkejä

www.suomenfysioterapeutit.fi

www.ndt-yhdistys.fi

www.suh.fi

www.varala.fi

www.vammaisurheilu.fi

www.psykomotoriikkayhdistys.org

www.kela.fi/kuntoutusvaihtoehdot

Kirjallisuutta

Launiainen H.& Sipari S. 2011. Lapsen hyvä kuntoutus käytännössä, Vajaaliikkeisten Kun to ry.

Stakes. ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus.

Durchman K. & Jokitalo M. 2010 TAITAVAKSI VEDESSÄ, Soveltavaa uinninopetusta erityistukea tarvitseville uimareille.

Salpa P. 2007 Lapsen liikkumisen kehitys – ensimmäinen ikävuosi.

Salpa P. & Autti-Rämö I. Lapsen ensimmäinen vuosi, kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä?

Zimmer R.2014 Psykomotoriikan käsikirja – Teoriaa ja käytäntöä lasten psykomotoriseen tukemiseen.